Med udgangspunkt i en nystartet vognmandsvirksomhed skal du ud fra nogle givne oplysninger beregne omkostningerne ved fast kørsel med de to biler. (stamkalkulation)

Du skal også sammenligne omkostningerne ved at beholde en ældre bil, og de økonomiske konsekvenser ved udskiftning til nyere bil.  (udskiftningskalkulation)

MMERHANDLEN  

Du har de seneste 15 år været ansat som chauffør i den lokale tømmerhandel.   

Der har ved flere lejligheder været mulighed for at udnytte bilerne mere effektivt, hvis der kunne medtages fremmed gods, men da bilerne er indregistreret til firmakørsel, har dette ikke været muligt.  

Nu, hvor en af tømmerhandlens biler skal udskiftes, og der skal investeres i en ny, har tømmerhandlens bestyrelse besluttet, at kørsels-afdelingen skal ”outsources”. De har derfor tilbudt dig, at de betaler for et vognmandskursus, således at du får mulighed for at starte egen vognmandsvirksomhed op.   


Kørselskontrakt:

Tømmerhandlen vil herefter tilbyde en 5-årig kørselskontrakt med fast kørsel til 2 biler, 5 dage om ugen (mandag-fredag, klokken 6.00-16.00). Der køres 220 dage årligt. 

Kontrakten omfatter op til 300 km. kørsel pr. bil dagligt. 

Der afregnes særskilt for kørte kilometer ud over de 300 km.  


Finansiering:

Du har en opsparing på 300.000,- herudover har du taget et banklån på 1.500.000,- (bankens udlånsrente er 6,8 % p.a., din interne rente fastsættes derfor til 7,0%)

Den samlede startkapital er således i alt kr. 1.800.000,-   


Lønforhold:

Ud over dig har tømmerhandlen yderligere en chauffør ansat, Per Andersen.  

Per har været ansat i 7½ år. 

I er begge ansat på en fuldløns-ordning efter chaufføroverenskomsten indgået mellem DI/ATL og 3F.   

Lønnen udbetales hver 4. uge. Per Andersen er i øvrigt faglært chauffør.  

Pers løn og ansættelsesforhold vil blive videreført i det nye selskab.

Kapacitetsomkostninger:

Til brug for kontor og omklædningsfaciliteter/frokoststue har du indkøbt en brugt skurvogn for kr. 75.000,-. Du har fået lov at opstille skurvognen på pladsen ved tømmerhandlen.

Som kontorhjælp har du indgået en aftale med en bogholder, Bodil Jensen, der hver 4. uge (13 gange årligt), bruger 4 timer på bogføring, fakturering og lønkørsel med videre.    

Det er aftalt med Bodil, at der betales kr. 250,- per time.   

Herudover beregnes 25 % som indirekte lønomkostninger (feriepenge, barselsfond, ATP med videre).  

Til kontoret er der indkøbt it-udstyr og software til i alt kr. 25.000,- dette afskrives over en 5-årig periode.

Øvrige kapacitetsomkostninger, se bilag 3.


Materiel:

Tømmerhandlens egen kørselsafdeling råder over to kranbiler. Det er aftalt, at du skal du overtage begge tømmerhandlens lastbiler til en samlet købesum af kr. 200.000,-

Bil 1, som er 8 år gammel, vurderet til kr. 50.000,- (skal udskiftes)

Bil 2, som er 5 år gammel, vurderet til kr. 150.000,-

I forbindelse med indhentning af købstilbud på en ny bil 1, er du samtidigt blevet tilbudt en ny bil som alternativ til bil 2.

Der er flere fordele ved den nyere bil, b.la. 

  • Større kran, med højere løfteevne og længere rækkevidde.
  • Større lasteevne på bilen, og større lad.
  • Bedre brændstoføkonomi.
  • Mindre sandsynlighed for uforudsete værkstedsudgifter.