Opgave lønseddel

En faglært chauffør, Kurt Hansen, Ærøvej 21, 5600 Fåborg, CPR.nr. 121258-1107, ansat med kvalifikationstillæg på fuldløn (har været ansat i 2 år) hos:

Vognmand Karl Sørensen
Kranvej 12,
5600 Fåborg,
cvr.-nr. 88661574

Opgave:

Udfyld en lønseddel til samme Kurt Hansen for uge 37 -38 ud fra disse forudsætninger:

Kurt Hansen har ifølge arbejdstids beregningen i ugerne 37 + 38 tjent 12.568,50 kr. (før skat)

Fradrag pr. uge: 
Skattetræk:
ATP satsen: 

Vejledning:

 

1.865,00 kr.
45,0 %
74,70 per uge, heraf betaler arbejdsgiveren 2/3- dele.

Trækgrundlaget (AM-bidrag og kildeskat) rundes ned til nærmeste hele ti’er, og skatten til betaling rundes op til nærmeste hele kronebeløb.

Lønseddel
Flere af svarmulighederne kan være rigtige