Evaluerende prøve

Til den endelige vognmandprøve, vil du skulle svare på 60 multibel-choice spørgsmål, hver med 4 svarmuligheder.

Du skal her finde den af de 4 svarmuligheder der er den rigtige. En korrekt besvaret spørgsmål giver her 1 point.

Herudover får du 6 cache opgaver.

Cache opgaverne er lidt større opgaver med flere spørgsmål i hver opgave. En korrekt besvaret cache opgave giver 5-12 point.

  • Arbejdstidaberegning
  • Kalkulation
  • Kørsekskontrakt eller CMR
  • Lønseddel eller køre/hviletid
  • Fakturering, nøgletal eller efterkalkulation
  • Vejtransport eller teknik

Der er tre kriterier til den endelige prøve der alle skal være opfyldt for at prøven er bestået:

  1. Du skal have mindst 65% af de mulige 110 point det vil sige 72 point.
  2. Du skal have mindst 50% af de mulige 60 point i multibel-choice opgaverne det vil sige  30 point.
  3. Du skal have mindst 50% af de mulige 50 point i cache opgaverne, det vil sige  25 point.

Vi forslår at i starter med cache opgaverne, og her løser en opgave af gangen. Når opgaven er løst overvejer du om du har behov for mere træning i netop denne type opgave. Tag gerne en pause efter hver type opgave.

Når du starter på at løse multibel-choice opgaverne, kan det være en ide, at du springer de ’drilske” spørgsmål over, se eventuelt hvor mange opgaver du kan svare 2 timer. Tag gerne herefter en pause og prøv herefter om du kan løse de sidste opgaver.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

HUSK, VIGTIGT

Til den endelige eksamen må der ikke bruges elektroniske hjælpemidler bortset fra lommeregner.

Derfor bør du også løse disse opgaver efter disse bestemmelser.

Til den endelige eksamen, skal du huske at medbringe dit personlige NemId. (Nøglekort).

Bilag til download:

Overbliks skema
Timeseddel
Lønseddel
Kalkulations bilag

Du kan starte den evaluerende prøve her: